Tin tức

[CTKM] Dưỡng da đón Tết - Trang điểm vui xuân

[CTKM] Dưỡng da đón Tết - Trang điểm vui xuân

Ngày: 31-12-2019

DƯỠNG DA ĐÓN TẾT - TRANG ĐIỂM VUI XUÂN

Nội dung chương trình:

Cấp độ Follower & Friend

- Sản phẩm Skincare (chăm sóc da) & Son môi: Giảm 5%

Sản phẩm Makeup, Thực phẩm chức năng, Dụng cụ trang điểm: Giảm 10%

Sản phẩm máy Foreo, Refa: Giảm 10%

Cấp độ Beauty & Lover

- Sản phẩm Skincare (chăm sóc da) & Son môi: Giảm 10%

- Sản phẩm Makeup, Thực phẩm chức năng, Dụng cụ trang điểm: Giảm 15%

- Sản phẩm máy Foreo, Refa: Giảm 10%

Cấp độ VIP &Super VIP

- Sản phẩm Skincare (chăm sóc da) & Son môi: Giảm 15%

- Sản phẩm Makeup, Thực phẩm chức năng, Dụng cụ trang điểm: Giảm 20%

- Sản phẩm máy Foreo, Refa: Giảm 10%

Điều kiện áp dụng:

* Áp dụng cho cấp độ chính sách khách hàng thân thiết

* Áp dụng với các chương trình khuyến mại giảm giá khác.

* Không áp dụng với các sản phẩm Share, Dịch vụ SPA, sản phẩm Biologique Recherche.

 

BÌNH LUẬN